Biese Getijdenboek

Biese Getijdenboek

Het verluchte handschrift werd in 1502 in Gent vervaardigd, en is een uitstekend voorbeeld van de Gentse eind vijftiende- of begin zestiende-eeuwse illumineerkunst. Het handschrift refereert naar de verering van heiligen die vooral in het Gentse voorkomen, met onder meer de H. Livinus, Bavo en Amandus. De opdrachtgevers, Nicolaas I Biese en zijn vrouw Margareta Verdebroeck, zijn afgebeeld in gebed met hun kinderen op een van de miniaturen, nl. op folio 128 gedateerd: ‘Desen bouc was vulhendt int iaer ons heeren xvc ende twee En bidt voor hem dien screef want hy seer aerme van duechden bleef'. Het gebedenboek eindigt met een dubbele pagina toegevoegd door Nicolas III Biese ter ere van zijn overgrootvader, de opdrachtgever van het boek. Daarop worden Nicolaas I Biese en zijn nageslacht met hun wapenschilden opgesomd en bovendien is deze pagina direct te linken aan Gentse families zoals Steelant, Sersanders, Everaert, e.a.