Hadewijch: Ay, in welken soe verbaerd de tijt

De dertiende-eeuwse mystica Hadewijch dichtte dit lied op de Latijnse sequens Mariae praeconio, waarvan ze aan het einde van de strofen telkens enkele woorden citeerde.