21 keer bekeken

Vanwaar het kwaad?

 • vrijdag 28 april 2017 @ 08:50
  #1

  Boeiende tekst over het dualisme!

  Echter wil ik toch iets kwijt over de eindconclusie van de boekbespreking:

  Het antwoord op de vraag ‘Vanwaar het kwaad’? blijkt samen te hangen met het ultieme kosmische beeld dat goed en kwaad, mannelijk en vrouwelijk, nodig zijn om het heilig huwelijk in het eigen Zelf te voltrekken.

  Dr Annine E. G. van der Meer.

  Gnostisch gezien is dit niet juist.  Vóór de stoffelijke schepping waren wij reeds 'goden' zonder enige vorm van dualiteit (zuiver androgyn dus).  Omwille van ego-misstappen waren wij zelf verantwoordelijk voor hetgeen ik noem: de tweede schepping, namelijk het stoffelijk heelal zoals wij dat nu kennen.  We mogen dus stellen dat de "zondeval" nog vóór de schepping plaatsvond, en dat ons heelal een soort quarantaine is, waarin we ons dualistisch manifesteren. (Een volledige uitleg hierover zou ons te ver brengen in dit topic).

  Het kosmische beeld van goed en kwaad is dus een consequentie of gevolg van de zondeval: een opsplitsing van de oorspronkelijke monade.  Het mannelijke en het vrouwelijke zijn dus niet nodig om een heilig huwelijk te voltrekken, zoals hierboven vermeld staat, maar zijn een gevolg.

  De taak is nu natuurlijk om dit huwelijk te herstellen, en om te weten hoe we dit moeten doen, is Jezus ons de nodige boodschappen komen brengen.  Maar in plaats van de boodschappen toe te passen, zijn wij de boodschapper gaan aanbidden, en werd er een godsdienst gesticht...

  De katharen (en manicheeërs) waren dus geen ketters; integendeel: het is het christendom dat we als een sekte moeten beschouwen, omdat het een gevolg is van verkeerde interpretaties van de boodschapper...

  marc